انواع کره: کره پاستوریزه حیوانی نگاهی به انواع
محصول
کره پالود
تمامی محصولات
[woodmart_title size=”medium” woodmart_css_id=”601faa8dd0622″ title=”کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی فرمسیل” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDFmYWE4ZGQwNjIyIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2FmYWZhZiJ9fQ==” title_width=”100″]
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”601a8fc49e758″ title=”وزن:” title_width=”100″ after_title=”۱۰، ۱۵ و ۲۰ گرم” after_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLnRpdGxlLWFmdGVyX3RpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjYwMWE4ZmM0OWU3NTgiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjYWZhZmFmIn19″ after_font_size=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zaXplIiwiY3NzX2FyZ3MiOnsiZm9udC1zaXplIjpbIiAudGl0bGUtYWZ0ZXJfdGl0bGUiXX0sInNlbGVjdG9yX2lkIjoiNjAxYThmYzQ5ZTc1OCIsImRhdGEiOnsiZGVza3RvcCI6IjE2cHgifX0=” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDFhOGZjNDllNzU4IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzc3Nzc3NyJ9fQ==”][woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”63d7ad7d492f0″ title=”توضیحات:” title_width=”100″ after_title=”این محصول از خامه شیر تازه گاو به دست می آید و محتوی حداقل ۸۲ درصد چربی و حداکثر ۱۸ درصد مواد غیر چرب (۱۶ درصد رطوبت و ۲درصد ماده خشک بدون چربی) می باشد.
این فرآورده در چهار نوع زیر تولید می شود:
کره لاکتیکی بدون نمک: به ماده اولیه این محصول، باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده گردیده که باعث ایجاد طعم کمی ترش و دلپذیر شده است.

کره لاکتیکی بانمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن علاوه بر باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، نمک نیز اضافه می شود .

کره غیر لاکتیکی بدون نمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده نشده و به “کره شیرین“ معروف است، این محصول جهت تولید روغن زرد یا روغن حیوانی و صبحانه مورد مصرف قرار می‌گیرد.

کره غیر لاکتیکی بانمک: محـصـولی که در آن مـاده اولیه باکتـری هـای تولیـد کننده اسید لاکتیک به آن اضافه نشده و مقـداری نمک مطابق استــاندارد به آن اضافه می گردد” after_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLnRpdGxlLWFmdGVyX3RpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjYzZDdhZDdkNDkyZjAiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjYWZhZmFmIn19″ after_font_size=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zaXplIiwiY3NzX2FyZ3MiOnsiZm9udC1zaXplIjpbIiAudGl0bGUtYWZ0ZXJfdGl0bGUiXX0sInNlbGVjdG9yX2lkIjoiNjNkN2FkN2Q0OTJmMCIsImRhdGEiOnsiZGVza3RvcCI6IjE2cHgifX0=” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2M2Q3YWQ3ZDQ5MmYwIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzc3Nzc3NyJ9fQ==”]

(یک قاشق کره پاستوریزه بدون نمک معادل ۱۵ گرم)

[woodmart_title size=”medium” woodmart_css_id=”601faa99a52b5″ title=”کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی فویل” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDFmYWE5OWE1MmI1IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2FmYWZhZiJ9fQ==” title_width=”100″]
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”601a8fd2f40c6″ title=”وزن:” title_width=”100″ after_title=”۵۰ گرم، ۱۰۰ گرم” after_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLnRpdGxlLWFmdGVyX3RpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjYwMWE4ZmQyZjQwYzYiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjYWZhZmFmIn19″ after_font_size=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zaXplIiwiY3NzX2FyZ3MiOnsiZm9udC1zaXplIjpbIiAudGl0bGUtYWZ0ZXJfdGl0bGUiXX0sInNlbGVjdG9yX2lkIjoiNjAxYThmZDJmNDBjNiIsImRhdGEiOnsiZGVza3RvcCI6IjE2cHgifX0=” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2MDFhOGZkMmY0MGM2IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzc3Nzc3NyJ9fQ==”][woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”63d7b509db2af” title=”توضیحات:” title_width=”100″ after_title=”این محصول از خامه شیر تازه گاو به دست می آید و محتوی حداقل ۸۲ درصد چربی و حداکثر ۱۸ درصد مواد غیر چرب (۱۶ درصد رطوبت و ۲درصد ماده خشک بدون چربی) می باشد.
این فرآورده در چهار نوع زیر تولید می شود:
کره لاکتیکی بدون نمک: به ماده اولیه این محصول، باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده گردیده که باعث ایجاد طعم کمی ترش و دلپذیر شده است.
کره لاکتیکی بانمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن علاوه بر باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، نمک نیز اضافه می شود .
کره غیر لاکتیکی بدون نمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده نشده و به “کره شیرین“ معروف است، این محصول جهت تولید روغن زرد یا روغن حیوانی و صبحانه مورد مصرف قرار می‌گیرد.
کره غیر لاکتیکی بانمک: محـصـولی که در آن مـاده اولیه باکتـری هـای تولیـد کننده اسید لاکتیک به آن اضافه نشده و مقـداری نمک مطابق استــاندارد به آن اضافه می گردد.” after_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLnRpdGxlLWFmdGVyX3RpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjYzZDdiNTA5ZGIyYWYiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjYWZhZmFmIn19″ after_font_size=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zaXplIiwiY3NzX2FyZ3MiOnsiZm9udC1zaXplIjpbIiAudGl0bGUtYWZ0ZXJfdGl0bGUiXX0sInNlbGVjdG9yX2lkIjoiNjNkN2I1MDlkYjJhZiIsImRhdGEiOnsiZGVza3RvcCI6IjE2cHgifX0=” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2M2Q3YjUwOWRiMmFmIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzc3Nzc3NyJ9fQ==”]

(یک قاشق کره پاستوریزه بدون نمک معادل ۱۵ گرم)

[woodmart_title size=”medium” woodmart_css_id=”63d0d18b116ba” title=”کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی رول” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2M2QwZDE4YjExNmJhIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2FmYWZhZiJ9fQ==” title_width=”100″]
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”63ce329807d98″ title=”وزن:” title_width=”100″ after_title=”رولی ۲۰۰ و ۴۰۰ گرم” after_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLnRpdGxlLWFmdGVyX3RpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjYzY2UzMjk4MDdkOTgiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjYWZhZmFmIn19″ after_font_size=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zaXplIiwiY3NzX2FyZ3MiOnsiZm9udC1zaXplIjpbIiAudGl0bGUtYWZ0ZXJfdGl0bGUiXX0sInNlbGVjdG9yX2lkIjoiNjNjZTMyOTgwN2Q5OCIsImRhdGEiOnsiZGVza3RvcCI6IjE2cHgifX0=” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2M2NlMzI5ODA3ZDk4IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzc3Nzc3NyJ9fQ==”][woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”63d7b52783cb7″ title=”توضیحات:” title_width=”100″ after_title=”این محصول از خامه شیر تازه گاو به دست می آید و محتوی حداقل ۸۲ درصد چربی و حداکثر ۱۸ درصد مواد غیر چرب (۱۶ درصد رطوبت و ۲درصد ماده خشک بدون چربی) می باشد.
این فرآورده در چهار نوع زیر تولید می شود:
کره لاکتیکی بدون نمک: به ماده اولیه این محصول، باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده گردیده که باعث ایجاد طعم کمی ترش و دلپذیر شده است.
کره لاکتیکی بانمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن علاوه بر باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، نمک نیز اضافه می شود .
کره غیر لاکتیکی بدون نمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده نشده و به “کره شیرین“ معروف است، این محصول جهت تولید روغن زرد یا روغن حیوانی و صبحانه مورد مصرف قرار می‌گیرد.
کره غیر لاکتیکی بانمک: محـصـولی که در آن مـاده اولیه باکتـری هـای تولیـد کننده اسید لاکتیک به آن اضافه نشده و مقـداری نمک مطابق استــاندارد به آن اضافه می گردد.” after_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLnRpdGxlLWFmdGVyX3RpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjYzZDdiNTI3ODNjYjciLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjYWZhZmFmIn19″ after_font_size=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zaXplIiwiY3NzX2FyZ3MiOnsiZm9udC1zaXplIjpbIiAudGl0bGUtYWZ0ZXJfdGl0bGUiXX0sInNlbGVjdG9yX2lkIjoiNjNkN2I1Mjc4M2NiNyIsImRhdGEiOnsiZGVza3RvcCI6IjE2cHgifX0=” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2M2Q3YjUyNzgzY2I3IiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzc3Nzc3NyJ9fQ==”]

(یک قاشق کره پاستوریزه بدون نمک معادل ۱۵ گرم)

[woodmart_title size=”medium” woodmart_css_id=”6489919f0837e” title=”کره پاستوریزه حیوانی
در بسته‌بندی کارتن” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2NDg5OTE5ZjA4MzdlIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiI2FmYWZhZiJ9fQ==” title_width=”100″ woodmart_empty_space=””]
[woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”648983cf8eda0″ title=”وزن:” title_width=”100″ after_title=”20 کیلوگرم” after_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLnRpdGxlLWFmdGVyX3RpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjY0ODk4M2NmOGVkYTAiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjYWZhZmFmIn19″ after_font_size=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zaXplIiwiY3NzX2FyZ3MiOnsiZm9udC1zaXplIjpbIiAudGl0bGUtYWZ0ZXJfdGl0bGUiXX0sInNlbGVjdG9yX2lkIjoiNjQ4OTgzY2Y4ZWRhMCIsImRhdGEiOnsiZGVza3RvcCI6IjE2cHgifX0=” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2NDg5ODNjZjhlZGEwIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzc3Nzc3NyJ9fQ==” woodmart_empty_space=””][woodmart_title align=”right” woodmart_css_id=”63d7b509db2af” title=”توضیحات:” title_width=”100″ after_title=”این محصول از خامه شیر تازه گاو به دست می آید و محتوی حداقل ۸۲ درصد چربی و حداکثر ۱۸ درصد مواد غیر چرب (۱۶ درصد رطوبت و ۲درصد ماده خشک بدون چربی) می باشد.
این فرآورده در چهار نوع زیر تولید می شود:
کره لاکتیکی بدون نمک: به ماده اولیه این محصول، باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده گردیده که باعث ایجاد طعم کمی ترش و دلپذیر شده است.
کره لاکتیکی بانمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن علاوه بر باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک، نمک نیز اضافه می شود .
کره غیر لاکتیکی بدون نمک: فرآورده ای است که به ماده اولیه آن باکتری های تولید کننده اسید لاکتیک افزوده نشده و به “کره شیرین“ معروف است، این محصول جهت تولید روغن زرد یا روغن حیوانی و صبحانه مورد مصرف قرار می‌گیرد.
کره غیر لاکتیکی بانمک: محـصـولی که در آن مـاده اولیه باکتـری هـای تولیـد کننده اسید لاکتیک به آن اضافه نشده و مقـداری نمک مطابق استــاندارد به آن اضافه می گردد.” after_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLnRpdGxlLWFmdGVyX3RpdGxlIl19LCJzZWxlY3Rvcl9pZCI6IjYzZDdiNTA5ZGIyYWYiLCJkYXRhIjp7ImRlc2t0b3AiOiIjYWZhZmFmIn19″ after_font_size=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfcmVzcG9uc2l2ZV9zaXplIiwiY3NzX2FyZ3MiOnsiZm9udC1zaXplIjpbIiAudGl0bGUtYWZ0ZXJfdGl0bGUiXX0sInNlbGVjdG9yX2lkIjoiNjNkN2I1MDlkYjJhZiIsImRhdGEiOnsiZGVza3RvcCI6IjE2cHgifX0=” title_custom_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJjb2xvciI6WyIgLndvb2RtYXJ0LXRpdGxlLWNvbnRhaW5lciJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI2M2Q3YjUwOWRiMmFmIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzc3Nzc3NyJ9fQ==”]